The Secure Way

The Secure Way

Vi hjälper företag med att införa cybersecurity, riskhantering och hotmodellering, oavsett om det är enterprise (ISO27000), Automotive (ISO/SAE 21434) eller medtech (ISO14971), IoT (ISO/IEC DIS 27400).

Vi har utvecklat ett ramverk som vi kallar The Secure Way(tm) som består av processer, utbildningsmaterial som utgår från ett holistiskt perspektiv och hjälper företag att introducera riskhantering och hotmodellering i sin verksamhet, oavsett storlek på företaget, och fungerar både mode ISMS och CSMS. Dessa innefattar, management, legal, produktledning samt R&D.

Fördelarna med The Secure Way(tm)

  • Ett ramverk baserat på ett cyberrisk standard ramverk
  • Integreras ihop med befintliga utvecklingsprocesser
  • Både management, produktledning och R&D får verktyg att identifiera och dokumentera risker
  • Fungerar både i Information/Cyber -Security Management System (ISMS/CSMS)
  • Ett strukturerat sätt att arbeta med cyber-security, hotmodelling och risk hantering
  • Möjliggör ett koordinerat sätt att prata om risker